Over ons

Stadsacademie, een leven lang leren en actief !!

Informatie en opgeven

Neem contact met ons op!
Wij helpen u graag.

De stadsacademie is een  initiatief van de gemeente Bergen op Zoom naar idee van Breda.

In mei 2015 is er een startbijeenkomst geweest, waarna een stuurgroep is gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Bergen op Zoom, het Cultuur-bedrijf, BAS, WijZijn, de Geschiedkundige kring,  de Bibliotheek, VIV,  SVW. Deze  zijn in een 2 à 3-tal bijeenkomsten tot het idee van een digitale stadsacademie gekomen. Aanbieders van cursussen en eenmalige en doorlopende activiteiten krijgen daarmee een platform om hun aanbod te etaleren via de website van de stadsacademie.
Voor belangstellenden die “een leven lang willen leren en actief willen blijven”, een hele aanwinst bij het zoeken naar wat er allemaal geboden wordt.
Veel mensen hebben geen idee wat er zo al aan activiteiten geboden in de gemeente Bergen op Zoom buiten het reguliere onderwijs om.
Het doel is dat er in die veelheid en diversiteit gezocht kan worden naar aanbod voor bepaalde leeftijdscategorieën, onderwerpen, aanbieders en via de zoekfunctie.

De gemeente Bergen op Zoom heeft uit het sociaal vernieuwingsfonds een start-subsidie toegekend, waardoor de website in januari 2017 “online” kon gaan.

WAT WILLEN WE MET DE STADSACADEMIE?

De subtitel van de stadsacademie is niet voor niets “een leven lang leren en actief zijn”. De website moet voor bewoners van Bergen op Zoom en omstreken, die op zoek zijn naar cursussen en activiteiten, een toegangspoort zijn tot kennis en  participatie. Als samenwerkende aanbieders van cursussen en activiteiten maken we graag een zo compleet mogelijk overzicht.

De tijd zal leren of de Stadsacademie op termijn ook een “loket” kan worden, waar  mensen die actief op zoek zijn, activiteiten kunnen vinden. Een ontmoetingsplaats (een ‘stadsacademie’), waar van alles gebeurt.
Het begrip "een leven lang leren en actief blijven" kan dan nog nadrukkelijker vorm krijgen in het kader van “ontmoeten en samen doen”. 

Heeft u suggesties voor deze website neem contact op met info@stadsacademieboz.nl